wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
Ana Sayfa
Lazer Epilasyon
Kimyasal Peeling
Cilt Bak�m�
Mezoterapi
Botoks
Foto - Galeri
�leti�im

Diod Lazer Epilasyon Cihaz�n�n Di�er Lazer Cihazlar�na G�re Farklar� Nelerdir?

Esmerlerde G�venli Epilasyon:

Diod lazer �st�n bilgisayar teknolojisi sayesinde di�er lazerlerden farkl� olarak zenciler dahil bronz tenliler ve esmer tenlilerde g�venle kullan�lmaktad�r.

Kal�c� Etkili:

Diod lazer spesifik lazer epilasyon ( Lazerli Epilasyon ) ama�l� geli�tirilmi� bir cihaz oldu�undan dalga boyu epilasyon uygulamalar�na g�re ayarl�d�r. Bir�ok lazer cihaz�na k�yasla daha uzun dalga boyuna sahip oldu�undan, ����� daha derine ula�abilmekte b�ylece cilt alt�ndaki t�m k�l k�klerine ula�makta ve dokuya hasar vermek yerine k�l k�k�n� tahrip ederek kal�c� sonu�lar sa�lamaktad�r.

Geli�mi� Teknoloji:

Epilasyon i�lemi, cihaz�n bilgisayar sistemi rehberli�inde yap�lmakta, hastan�n cilt ve k�l tipine g�re �����n enerjisi ve g�nderilme s�resi - s�kl��� aras�ndaki ili�ki otomatik ayarlanmaktad�r. K�sa S�rede Sonu�: Diod lazer bir saniyeden k�sa bir s�rede y�zlerce k�l folik�l�n� yok edebilecek teknik kapasiteye sahip bir cihaz oldu�undan epilasyon i�lemi k�sa s�rede tamamlanabilmektedir. Diod lazer v�cudun t�m b�lgelerindeki k�llar �zerinde etkilidir. Cihaz�n ucundaki aktif so�utucu sayesinde i�lem �ncesi, s�ras� ve sonras�ndaki rahats�zl�klar en aza indirilmekte ve dokuya zarar verilmesi engellenmektedir.

 

Kimyasal Peeling  | Cilt Bak�m�  | Mezoterapi  | Botoks 

developed by adtasarim
� 2007 Estia Estetik ve G�zellik Merkezi