wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
Ana Sayfa
Lazer Epilasyon
Kimyasal Peeling
Cilt Bak�m�
Mezoterapi
Botoks
Foto - Galeri
�leti�im

)Lazer Epilasyon'u Kimler Uygular? ( Lazerli Epilasyon )

Lazer epilasyon ( Lazerli Epilasyon ) uygulamas�n�n g�venli ve etkin bir �ekilde yap�lmas� i�in ki�inin k�l ve cilt tipine g�re de�i�en de�erlerle yap�lmas� b�y�k �nem ta��maktad�r. G�venli, kal�c� ve k�sa s�rede tamamlanan bir tedavi i�in cilde g�nderilecek ���n�n�n dokuya zarar vermeden k�l k�k�nde maksimum tahribat yapmas� gerekmektedir. Buna g�re ���n�n jul cinsinden enerji de�erleri ve milisaniye cinsinden g�nderilme s�resi ve s�kl��� ki�inin cilt rengi, k�l rengi, k�l kal�nl��� ve yo�unlu�una g�re farkl�l�k g�stermektedir. Bu nedenle lazer uygulamalar� uzman hekimler sorumlulu�unda yap�lmal�d�r.

 

 

 

Kimyasal Peeling  | Cilt Bak�m�  | Mezoterapi  | Botoks 

developed by adtasarim
� 2007 Estia Estetik ve G�zellik Merkezi