ebet,ebet官网app>

1901月责任督学挂牌督导工作重点

1901月责任督学挂牌督导工作重点

 

 

 

督导重点

 

 

1、了解期末学校上学、放学时间的执行情况;

2、了解期末学生课业负担、教师补差及学校安全工作。

 

督导内容

 

1、了解期末学校上学、放学时间的执行情况;

2、了解期末学生课业负担、教师补差及学校安全工作。

 

督导方式

 

1、巡视校园,关注学校环境;

2、访谈校领导、教师和学生;

3、查阅相关台账资料。

 

 

 

督导要求

 

 

 

 

 

1、督学中如有问题发现,及时与学校领导进行交流沟通并提出相应的整改意见;

2、在平台及时填写好督导随访记录及《督学工作手册》;

3、月督导小结及时上传至督导室。

 

 

备    注

 


 

 江阴市人民政府教育督导室

2019.1.2