ebet,ebet官网app>

1811月责任督学挂牌督导工作重点

1811月责任督学挂牌督导工作重点

 

 

 

督导重点

 

 

1、继续督查学校执行“五严”的情况,了解学生作业、中学期中考试、质量分析及非检测科目的教学情况;

2、开展督学责任区协作督导;

 

 

督导内容

 

1、继续督查学校执行“五严”的情况,了解学生作业、中学期中考试、质量分析及非检测科目的教学情况;

2、开展督学责任区协作督导;

 

 

督导方式

 

1、访谈校领导、教师和学生;

2、走访社区(或问卷调查);

3、开展责任区内联合督导。

 

 

 

督导要求

 

 

 

 

 

1、督学中如有问题发现,及时与学校领导进行交流沟通并提出相应的整改意见;

2、在平台及时填写好督导随访记录及《督学工作手册》;

3、月督导小结及时上传至督导室。

 

 

备    注

 


 

 江阴市人民政府教育督导室

2018.10.30